Interreg project in samenwerking met Azteq

Innovatie

Meeberg is altijd op zoek naar nieuwe innovaties en nieuwe toepassingen voor onze tanks & containers. Ons ontwerpteam vindt het een uitdaging om verschillende disciplines samen te voegen om zo tot een nieuw en innoverend concept te komen. Eén van de projecten waar wij momenteel mee bezig zijn draagt de naam: “Thermal Equalizer voor industriële warmtenetten”. Dit is een Europees gesubsidieerd project dat wij samen met onze Vlaamse partner Azteq gaan ontwikkelen.

Azteq

Azteq is gespecialiseerd in de ontwikkeling en installatie  van complexe thermische energie centrales die gebruik maken van zonne-energie. Duurzame bronnen voor het opwekken van energie worden steeds populairder, dit is onder andere zichtbaar door het aantal  zonnepanelen of windmolens dat momenteel geplaatst wordt. Toch liggen er nog vele uitdagingen op het gebied van duurzame energie, zo blijft het nog altijd lastig om gewonnen energie op te slaan en de toevoer van zonne- of wind energie constanter te maken. Aangezien onze warmtevoorziening voor ongeveer tweed derde van de Co2 verantwoordelijk is, zijn dit wel uitdagingen die de moeite waard zijn om aan te pakken. De zonthermische installaties van Azteq zijn hier een mooi voorbeeld van. Met behulp van de kracht van paraboolspiegels wordt er op een zeer efficiënte manier warmte( energie) geproduceerd.  . Deze paraboolspiegels  maken het mogelijk om warmte tot 400 °C op een duurzame en financieel aantrekkelijke  manier op te wekken.

Het ontwikkelen van een voorspelbare energie output.

In de grensregio Vlaanderen-Zuid-Nederland is er per jaar ongeveer 900 uren aan zonlicht aanwezig. Azteq heeft veel kennis als het gaat om industriële warmte en hoe met geconcentreerde zonnestraling thermische energie tot 400 graden te ontwikkelen. Alleen op de momenten dat er zonlicht aanwezig is kan het CST-platform de vervuilende traditionele warmtebronnen vervangen. De zon is een fluctuerende bron die geen stabiele output genereert. Door deze energie op te vangen kan er gezorgd worden dat de energie output constanter wordt en dus breder inzetbaar. Dit is waar Meeberg om de hoek komt kijken.

Modulaire Tankcontainers
Door de paraboolspiegels van Azteq te combineren met geavanceerde tankcontainers welke modulair te plaatsen zijn, willen wij zorgen dat de constantere output haalbaar wordt.

Met onze tanks  kunnen we de grootte van het opslagvat laten variëren, afhankelijk van de vraag. Dat doen we door tanks onderling te verbinden en zo een modulair opslagvat te creëren. Dit opslagvat wordt gekoppeld aan een warmtewisselaar waar de warmtransitie  plaatsvindt naar het te gebruiken medium. De tank die we gebruiken zullen voorzien worden van slimme technologieën zodat deze geheel zelfstandig kunnen opereren.

Uitstootbesparing
Gemiddeld zorgt een typische CST installatie op een oppervlakte van 1 hectare een CO2-uitstootbesparing van 600 ton, dit vervangt de verbranding van 3000Mwh gas. Binnen 5 jaar verwachten wij op een niveau te komen waarbij jaarlijks 36.000 ton CO2-uitstoot bespaard wordt in de grensregio.

Dit project wordt ondersteund en gefinancierd door Interreg